Barneidrett

Bestemmelser om barneidrett hentet fra Norges Idrettsforbunds lover og retningslinjer:

Bestemmelsene er absolutte regler som skal overholdes, etterleves og håndheves. Rettighetene og bestemmelsene må sees i sammenheng.

Les mer om rettigheter:  LINK TIL NIF: KLIKK HER  

1. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:

a) Fra det året barnet fyller 6 år kan det delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer, først og fremst i eget idrettslag.

b) Fra det året barnet fyller 11 år kan det delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer.

c) Fra det året barnet fyller 11 år kan det delta i åpne idrettsarrangementer uten krav til kvalifisering i Norge, Norden og Nordkalotten (inkl. Barentsregionen). Barn fra disse landene/områdene kan delta på tilsvarende idrettsarrangementer i Norge fra det året de fyller 11 år.

d) Fra det året barnet fyller 11 år kan det benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser, dersom dette er formålstjenlig.

e) Fra det året barnet fyller 13 år kan det delta i mesterskap som NM, nordiske mesterskap, EM og VM. Dette inkluderer
også norgescuper, nordiske cuper, verdenscuper og tilsvarende mesterskap.

3. Det kan ikke søkes dispensasjon fra Bestemmelser om barneidrett

4. Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer

5. Alle idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne et styremedlem med ansvar for barneidretten

 

Utfyllende kommentarer til Barneidrett kan leses her:  www.idrett.no

http://www.idrett.no/Documents/Barneidrettsbestemmelsene_Utfyllende_kommentarer_u_kommentarfelt.pdf

Kontakt

  • Vollen Ungdomslag
    Håkavikveien 49
    1390 Vollen
  • Daglig leder: Roar Sundbø
  • 90 91 57 70
  • vul@vul.no
  • Styreleder: Jenny Simonsen
  • 95 84 50 55

Logg inn

SportsAdmin logo
Glemt brukernavn/passord?