Arbeidsbeskrivelse Leder Vollen Håndball

  • Forberede og gjennomføre jevnlig styremøter med medlemmene i styret (6-8 per år).
  • Avholde årsmøte og sørge for årsberetningen
  • Kontaktpunkt mot VUL hovedstyret, hvor man representerer håndballen og ivaretar dets interesser.
  • Kontaktpunkt mot VUL driftstyret, hvor man representerer håndballen og ivaretar dets interesser.
  • Kontaktpunkt mot NHF
  • Kontaktpunkt med daglig leder i VUL
  • Påse at årshjulet er oppdatert og blir fulgt.
  • Fordele halltid sammen med sportslig leder.

Vollen Ungdomslag

Kontakt

Innlogging

SportsAdmin logo
Glemt brukernavn/passord?