Årsrapport 2016

Styrets sammensetning 2016

Leder/Webansvarlig: Tim A. Bye G04

Nestleder: Jan Erik Secker G06

Sportslig leder: Audun Moen Stuland G08

Sekretær: Mari Andreassen K3

Økonomi: Lars Ingvoldstad J02

Arrangementsansvarlig: Elisabeth Larsen J05

 

Utvalg:

Dommeransvarlig: Tim A. Bye

Materiellansvarlig: Jan Erik Secker

Driftskomite: Jan Erik Secker

 

Styrets arbeid i 2016

Det er avholdt 8 styremøter i tillegg til årsmøtet i Mars 2016. Tim Bye møter i VUL hovedstyret. Jan Erik Secker møter i Driftskomite. Styrearbeidet 2016 har hatt fokus på rutiner i ulike verv, hallkapasitet, kartlegging av materiellforbruk og mer aktivitet i sportslig utvalg.

Økonomi

Trine Faaberg har jobbet tett med Leder og økonomiansvarlig for å utføre utbetalinger, registrere innbetalinger og levert rapporter etter behov.

Vi endte opp med et overskudd på 67.000, mot et budsjett på 75.000 i overskudd. Vi har god kontroll på kostnadene som ligger stabilt hvert år. Vi har hatt flere større arrangement i hallen enn i 2015, bedre inntekt fra sommercamp, jobbet ekstra med å få inn alle treningsavgiftene og sen innbetaling av treningsavgift 2016 som ble bokført i 2017 som forklarer den positive trenden på økonomi.

Medlemmer

Vi har ligget stabilt på 250 medlemmer. Rekrutteringen er fortsatt god blant de yngste og vi venter på resultater til høsten etter ha gjennomført håndball gym på Blakstad og Arnestad. J02 gruppen ble for liten til å gi et godt sportslig tilbud videre, og vi har sørget for en rydding overgang til Asker i forbindelse med ny sesong.

Arrangement 

Våren 2016 arrangerte vi både Loppetassen bronse og miniserie for de litt større. Det har vært arrangert håndballskole på sommeren, og sandanlegget ble for andre gang utnyttet til seriespill i Mai og Juni. I høst ble det arrangert miniserie og vår årlige Discofest for alle barn i Vollen. Til jul hadde vi vår årlige julecup med rekordantall deltagere og publikum i hallen. Vollen håndball er stolte av å kunne vise frem Vollen idrettshall til andre klubber og vi får alltid høre at dette er en flott hall og at arrangementene gjennomføres godt med hyggelig mennesker som yter bra service.

Dommere

Vi har klart oss fint den siste sesongen med dommere som opprinnelig kommer fra Vollen i tillegg til Morten Henriksen som er klubbens eneste dommer over 19. Vi har nå flere som har passert 16 år så vi klarer oss uten uten hjelp fra Asker. Også i år håper vi å kunne utdanne nye barnekampveiledere så vi øker antallet som kan dømme våre yngste i klubben. Det er et mål å utdanne egne dommere for Beach og Flyball.

Trening

Håndballgruppen jobber kontinuerlig for å videreutvikle god treningskultur og gode treningsøkter for alle alderstrinn i klubben. Det er et mål at alle trenere i VUL skal være utdannet, minimum barnehåndballtrenere, gjerne fullført Trener 1 eller mer. Vi har også i år foreldretrenere på alle lag helt ned til 1.klasse. 02 og 03 årsklassen er behjelpelig som hjelpetrenere på enkelte av de yngre lagene. Vi har engasjert en betalt trener som bidrar hos G02 og G06 i tillegg til at vi har hatt betalt keepertrener som har gjennomført 3 økter.

G02 Hoppskudd

Vi har bedre utnyttelse av hall ved å dele halltid mellom ulike lag, men vi lider stort på flere grupper når vi ikke lenger har onsdagstrening. Onsdager har vært helt avgjørende for å kunne tilby trening for enkelte årsgrupper som kolliderer med ski eller dans på andre dager.

Pga manglende tid onsdag så har vi også 2 lag som trener fast på fredager 16 – 18. 18 – 20 så legges det inn ekstra treninger for alle, evt treningskamper mot andre lag i nærmiljøet. Vi ser viktigheten av å arrangere felles gutte- og jente treninger samt invitere andre lag på besøk for å motivere spillere til å fortsette i mange år fremover.

 

Beach Håndball

Regionen satser stadig sterkere på Beach Håndball. I løpet av året har også Asker fått montert 2 baner. Vi håper det motiverer flere lag til å stille opp i serien. Ref G12 som ble seriemestere i 2016 (kun Vollen som meldte opp lag i serien).

Vollen Ungdomslag

Kontakt

Innlogging

SportsAdmin logo
Glemt brukernavn/passord?