Motivasjonstilskudd

VUL har besluttet å opprette et «motivasjonstilskudd» Det etableres en prosjektgruppe som vurderer søknader og HS skal være juryen.

Fokus er tiltak som bygger opp om vårt slagord «Vi Utvikler Lagånd». Årlig beløp som er satt av til dette formålet vil være kr.100.000,- hvor det to ganger i året er en søknadsfrist. Søknaden må gjelde tiltak i alderen 14-16 år. Finansieringen av søkerens prosjekt (reise, treningsleir e.l.) skal være basert på en 3-deling slik: Egenkapital/dugnad/tilskudd

Spørsmål eller uklarheter kan rettes til Roar vul@vul.no

Søknader sendes til leder på jan.erik@secker.no

FRIST: 02.JUN

Vollen Ungdomslag

Kontakt

Innlogging

SportsAdmin logo
Glemt brukernavn/passord?