Årshjulet

Oversikt årshjul i Vollen Håndball

Mnd Oppgave Ansvarlig Status Styremøte
Jan Regnskap avsluttes Økonomi
Feb Innkalling årsmøte
Årsberetning
Budsjett neste år
Fakturering vår termin
Leder
Leder
Økonomi
Økonomi
Mar Søke halltid – (Asker kommune)
Fremlegge årsregnskap
Avholde årsmøte
Påmelding felles cup
Søke loppetass og minirunde
Sportslig leder
Økonomi
Leder
Sportslig leder
R&V
Apr 17. Mai fordeling

Dommerpåmelding
Trenermøte – status lagspåmelding
Lagpåmelding serie kommende sesong (30.April)
Halltid fordelingsmøte

GJ9 (GJ8) Arrangement
Dommeransvarlig
Sportslig leder

Sportslig leder

Sportslig leder
Arrangement
Sportslig/Leder/Leder / VUL

Mai Justering dommerpåmelding
Justering lagpåmelding (12.Mai)
Budsjett revisjon
Dommeransvarlig
Sportslig leder
Økonomi
10-9
Jun IT’s learning info neste sesong 2. – 7.
Omberamming kamper
Gjennomgang av utstyr
Rekruttering & vekst
Sportslig leder
Sportslig leder
Jul Sommerferie  alle
Aug Ranselpost neste sesong 1.klasse
Hallvakt fordeling
R&V
Arrangement
 

 

Sep Oppstart innesesong «kick – off»
Trener / TK samling
Fakturering høst termin
Sportslig leder
Sportslig leder
Økonomi
Okt
Nov Disco Fest? Arrangement?
Des Nisse CUP
Legge frem budsjett for neste år
Arrangement
Økonomi

 

Fast agenda hvert styremøte:

  1. Godkjenning av innkalling og agenda
  2. Godkjenning av referat
  3. Rapport, styreleder
  4. Rapport, sportslig leder
  5. Rapport, økonomi
  6. Rapport, arrangement
  7. Aksjonspunkter, kommentarer rapporter

Vollen Ungdomslag

Kontakt

Innlogging

SportsAdmin logo
Glemt brukernavn/passord?