HMS i klubben

.

HELSE, MILJØ og SIKKERHET

Vi er etter hvert ganske mange ansatte i klubben, og VUL ønsker å ha fokus på arbeidsforholdene til disse, og opptre som en ansvarlig arbeidsgiver.

HMS er også viktig for våres medlemmer. Skadeforebygging er også en del av dette.

Planen gjelder for hele klubben.

 

 

MÅL FOR HMS-ARBEIDET I VUL

VUL ønsker å skape et godt klubbmiljø med fokus på glede, utfordring, samhold og sikkerhet for alle som er knyttet til klubben.

Bygninger, utstyr og aktiviteter skal tilrettelegges slik at skader og uhell unngås.

 

Beredskapsplan for VUL

I en krisesituasjon ønsker vi å:

……avlaste ledere og medlemmer.

……sørge for konkret og skikkelig informasjon om det som har hendt, der det kan gis.

……sørge for at klubbens deltakelse og oppfølging skjer på en verdig og ryddig måte.

.
VUL’s faste beredskapsgruppe består av følgende:

 • Leder av Hovedstyret (HS)
 • Daglig Leder
 • Gruppeleder i den gruppe hendelsen hører inn under.
 • Hovedreiseleder om hendelsen har tilknytning til reiser.
 • Gruppen kan suppleres med fagpersonell når den finner det nødvendig.

Hovedstyrets leder har ansvaret inntil arbeidet i beredskapsgruppen er etablert. Gruppen velger så sin leder ut fra kjennskap til saken og sakens karakter. Gruppens leder eller den han / hun utpeker har all kontakt med media.

Saker av følgende karakter skal rapporteres direkte til beredskapsgruppen ved leder av hovedlaget:

 • Overgrepssaker.
 • Ulykke med personskader.
 • Dødsfall blant klubbens medlemmer.
 • Økonomisk utroskap.
 • Klare brudd på det klubben ønsker å stå for.
 • Andre saker som kan medføre spesielle mediaoppslag eller offentlig oppmerksomhet.

 

Kontakt

 • Vollen Ungdomslag
  Håkavikveien 49
  1390 Vollen
 • Daglig leder: Roar Sundbø
 • 90 91 57 70
 • vul@vul.no
 • Styreleder: Jenny Simonsen
 • 95 84 50 55

Logg inn

SportsAdmin logo
Glemt brukernavn/passord?