Retningslinjer og drift

REGNSKAP:

Regnskapet føres etter retningslinjene til NFF og frivillige organisasjoner.

 • Billag leveres til regnskapsfører fortløpende: regnskap@vul.no
 • Komunikasjon med regnskapsfører foretas fortrinnsvis på mail, og utskrift av rapporter bestilles på mail i god tid. (en uke før)
 • Alle bilag som sendes til regnskapsfører skal være attestert av Gruppens leder eller økonomiansvarlig.
 • Fakturaer som kommer til VUL skannes og sendes til Gruppene for attestering før utbetaling. Rask responstid er viktig.
 • Gruppene er selv ansvarlig for å følge med på sin egen likviditet i forhold til forpliktelser/utbetalinger gruppen pådrar seg
 • Alle utbetalinger i klubben foretas av regnskapsfører

MEDLEMSLISTER

 • Treningsavgifter utfaktureres fra Regnskapsfører.
 • Gruppene er selv ansvarlig for å følge opp medlemslister og hvem som skal faktureres.
 • Klager på utfakturert treningsavgift behandles av gruppene
 • Purringer sendes ut på mail etter avtale med regnskapsfører
 • Gruppene følger selv opp purringer via lagledere eller på telefon

LØNN OG HONORARER

 • Alle lønninger og honorarer skal utbetales via regnskapsfører
 • Alle annsatte trenere skal ha kontrakt når godtgjørelsen er over 4000.- pr år Klubbens standardkontrakter
 • Ingen utbetalinger av lønn og godtgjørelse gjøres av Regnskapsfører før skattekort er mottatt, (også for de med frikort og de som er under grense for innberetning)

GODTGJØRELSE AV KJØRING OG UTLEGG

 • Kjøregodtgjørelse skal ikke brukes som erstatning for honorar.
 • Kjørebok skal kunne fremlegges ved behov.
 • Utbetalinger skal være attestert av Leder eller økonomiansvarlig for gruppa.

BUDSJETTER

 • Gruppene skal levere budsjett til regnskapsfører basert på kontoplan hvert år i november for neste år
 • Budsjettene godkjennes av årsmøtene, og kan eventuelt revideres i denne prosessen (feb-april i budsjettåret)
 • Gruppene er selv ansvarlig for oppfølging av budsjettoppnåelse
 • Budsjett er klubbens viktigste styringsverktøy, og HS kan be om redegjørelse i forhold til  mistanke om avvik, og eventuelt kreve egne møter med gruppa for å skape trygghet i økonomien.

 

Kontakt

 • Vollen Ungdomslag
  Håkavikveien 49
  1390 Vollen
 • Daglig leder: Roar Sundbø
 • 90 91 57 70
 • vul@vul.no
 • Styreleder: Jenny Simonsen
 • 95 84 50 55

Logg inn

SportsAdmin logo
Glemt brukernavn/passord?