Målsettinger og fokusområder

OVERORDNEDE MÅLSETTINGER

Legge til rette for mest mulig sportslig aktivitet lokalt i VOLLEN for barn, ungdom og voksne

Legge til rette for et godt aktivitetstilbud for barn etter skoletid

Opprettholde et høyt nivå på våres hovedidretter: Fotball, Ski og Håndball, og ha først og fremst fokus på et breddetilbud i alle alderstrinn fra 6 år og opp til voksen alder

Utvikle annleggene i Vollen slik at aktiviteten har gode rammevilkår

 

MÅL OG FOKUSOMRÅDER PÅ KORTERE SIKT

Sosialt: 100års jubileumet i 2014

Sport: Alle våres idretter skal ha en sportsplan som omsetter klubbens verdier og holdninger i hverdagen
Utvide og forbedre ettermiddagstilbudet for barn og ungdom

Annlegg: Videreutvikle den rullerende femårsplanen. Realisere en ny hall

Økonomi: Samle hele klubben i felles økonomifunksjon
Tilrettelegge for fremtidige investeringer i annlegg sammen med Asker kommune og næringslivet

Web: Utvikle nettsidene som vår viktigste informasjonskanal

 

Kontakt

  • Vollen Ungdomslag
    Håkavikveien 49
    1390 Vollen
  • Daglig leder: Roar Sundbø
  • 90 91 57 70
  • vul@vul.no
  • Styreleder: Jenny Simonsen
  • 95 84 50 55

Logg inn

SportsAdmin logo
Glemt brukernavn/passord?