ÅRSMØTE SKIGRUPPA

Innkalling til Årsmøte i Skiguppen

Tid og sted: Kafeen i Vollenhallen, onsdag 14. februar kl 2030-2130

For underlag til årsmøtet se:Årsmøtedokumenter

Dagsorden
1. Godkjenne stemmebrettigede.
2. Godkjenne agenda og innkalling. Saker under eventuelt meldes inn her.
3. Valg av dirigent.
4. Valg av referent.
5. Valg av to representanter til å underskrive protokoll.
6. Årsberetning 2017.
7. Regnskap 2017.
8. Budsjett 2018.
9. Treningsavgift sesongen 2017/2018.
10. Innkomne forslag.
11. Valg.
12. Eventuelt.

Følgende styremedlemmer er på valg: 

Thomas Kraft Leder
Tore Hansteen Materialforvalter
Elisabeth W. Jørgensen Arrangementsansvarlig
Nils Torgeir Wetterhus Web‐ansvarlig
Pål McCarthy Økonomiansvarlig / kasserer

 

Trackback from your site.

Vollen Ungdomslag

Kontakt


Styret

Logg inn

SportsAdmin logo
Glemt brukernavn/passord?