Guide for lagledere og trenere i VUL fotball

Politiattest

Alle som skal lede eller trene barn og unge under 18 i VUL Fotball skal ha gyldig politiattest.

Her følger vi Vedtaket fra Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)  vedtok 10. mars 2008, og iverksatte 15.oktober 2008, at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009, og det betyr at alle som har oppgaver med barn og unge under 18 år i klubben må søke om politiattest NÅ !

Dette gjelder også trenere/ledere som er fra 15 til 18 år. Disse skal ha signert søknad av foresatte.

Fyll i skjema i eposten og send til Roar på vul@vul.no.

Når du får den tilbake sender du in den her

Framvisning til vul@vul.no som krysser for og sletter den iht til personvernloven.

Hva gjør en lagleder?

Lagleder er lagets kontaktperson og ansvarlig for en del administrative oppgaver. Lagleder samarbeider tett sammen med trener(e). Oppgavene kan gjerne deles på flere personer, men det bør være en hovedkontaktperson pr lag.

Oppgaver som tilhører laglederrollen er:

 • Videresende info fra styret, sportslig utvalg og andre i VUL til de andre på laget
 • Informere foreldre på laget om forsikringsordninger i fotballen
 • Melde på lag i serien
 • Skaffe dommer til hjemmekamper
 • Sende inn bestilling på utstyr til laget til materialforvalter
 • Melde inn spillere i FIKS før hver kamp og rapportere inn resultatet (gjelder lag fra 13 år og oppover)
 • Sørge for oppdaterte medlemslister i Min Idrett
 • For opprettet en lagkasse og sørger for betaling av hjemmedommer
 • Melde på laget på cup

Hvordan melder jeg på lag i serien?

Sportslig utvalg sender ut informasjon til alle lag når det nærmer seg påmelding til serien. Frist for påmelding er litt forskjellig for de forskjellige aldersgruppene, men dette er tidlig på året (januar – mars). Lagleder tar da en runde med de på laget, hører hvem som er med videre og sammen med trener og evnt foreldre blir man enige om hvor mange lag som meldes opp. Det er bot fra kretsen både for å trekke lag som er påmeldt og for å etteranmelde lag. Dette er penger vi gjerne sparer, så overhold fristene.

Hvordan får jeg tak i dommer, og hvordan skal disse få betalt?

Vi har en liste over dommere som ligger på VUL sin hjemmeside. Disse har sagt ja til å dømme seriekamper og kan ringes til ved behov.
Lagleder har ansvar for å betale dommer, enten ved å legge ut privat eller betale fra lagkassen. Lagleder printer ut dommerskjema fra nett, får dommeren til å signere og gir til regnskapsfører for å få refundert pengene. Send gjerne inn flere på en gang. Kvitteringene legges i en konvolutt sammen med navn og kontonr pengene skal betales til, konvolutten merkes Trine og legges i postkassen i hallen.

Har vi en lagkasse, hvordan får jeg tilgang til denne?

Alle lag får en lagkasse. For å få tilgang til denne må laget velge en som tar ansvar for dette, og vedkommende må sende inn navn og personnr sitt til Trine, mail regnskap@vul.no

Hvor mye får vi til lagkassen?

Alle lagene får 2000 kr i året til å bruke på cup. I tillegg får alle 5’er og 7’er lagene 100 kr pr spiller til fritt bruk, normalt brukt til sosiale tiltak.

Hvor bestiller vi utstyr, hvor mye kan vi bestille?

Utstyr bestilles rundt årsskiftet. Materialforvalter sender ut mail til alle kontaktpersoner med bestillingsliste, og lagleder har da ansvar for å sende inn bestilling for laget sitt. Utstyr utover dette bestilles bare unntaksvis. Det er forventet at utstyret holder i flere sesonger. Vokser man fra draktene sine leveres disse inn slik at andre kan «arve». Utstyr som klubben bestiller er drakter, baller, ballnett/bag, kjegler, vester og førstehjelpsutstyr/isposer. Bestilling sendes materialforvalter. For 2017 er dette Vibeke Kittilsen, vkittilsen@gmail.com

Har vi forsikring?

Ja. Alle som har betalt medlemsavgiften sin i VUL er dekket av lagforsikringen – dette gjelder også lagledere/trenere. Spillere under 13 år er dekket av NIF sin barneforsikring.
Spillere fra 13 år og oppover er forsikret individuelt, de må da ligge inne i FIKS.
Info om forsikringer, forsikringsbevis, hvordan melde inn skade, tilbud om utvidet forsikring osv ligger for 2016 her: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/
Denne linken endres fra år til år, men gå inn på nettsidene til Norges Fotballforbund og søk på forsikringer.
Lagleder informerer foreldrene om dette på foreldremøte, da er det opp til hver enkelt forelder å sette seg inn i det, evnt kjøpe tilleggsforsikring for sitt barn.

Hva skal vi gjøre når vi ønsker å flytte en kamp?

Om omberamming av kamper, se NFF sine hjemmesider. Baneansvarlig i VUL fotball er Paul Borge. Trenger man å finne ny tid for en kamp må denne tiden bookes inn hos hem. Han kan kontaktes på: paulerikborge@gmail.com

Hvordan får vi tak i klubbkort på G-sport?

Klubbkortet finnes nå på nett og kan lastes ned her

Hvordan vedlikeholder jeg laginfo i Min Idrett?

Lagleder har ansvar for å oppdatere listen over medlemmer for sitt lag. Dette betyr å si i fra til klubben når noen slutter samt å informere nye foreldre om at de må melde seg inn. På VUL sine hjemmesider finnes det informasjon om hvordan man melder seg inn.
Det er et ønske om at lagleder sjekker laglisten i forkant av oppstart vår og høst.

Hva er FIKS og hvordan brukes dette?

Alle spillere 13 år og eldre, og de som er yngre enn 13 år men spiller i 13år-serie eller eldre, må registreres i FIKS.
Hvorfor:

 • For at fotballforsikringen skal være gyldig!
 • For å være spilleberettiget
 • For at de skal kunne føres opp på den elektroniske kamprapporten i FIKS (det er krav for alle lag 13 år og eldre å bruke dette systemet) – trener/lagleders ansvar å følge opp

Hvert årstrinn må derfor gi beskjed til FIKS ansvarlig i klubben, i god tid før seriestart, følgende info:

 • Nylig oppdatert lagliste over de som skal spille i år med fullt navn, fødselsdato, adresse, kontaktepost og tlfnr. Nye spillere som må registreres (dere kan ikke gjøre dette selv) og det må sjekkes at alle på listen er oppført med lagsforsikring for 2017.
 • Nye trenere/lagledere som trenger tilgang til FIKS: Da trenger jeg fullt navn, fødselsdato, adresse, kontaktepost og tlfnr.
 • Dersom det kommer nye spillere utover sesongen må dere gi meg beskjed dersom de ikke er registrert i FIKS.
 • Husk at alle nye spillere med overgang fra annen klubb må meldes formelt til kretsen og godkjennes før de kan spille kamp (må gjøres av overgangsansvarlig i klubben).

Info om kamprapporter:

http://www.fotball.no/Kretser/oslo/Serie-og-kamp-adm/Generelt/Elektroniske-kamprapporter-2014/

FIKS:

Info: http://www.fotball.no/Kretser/oslo/Serie-og-kamp-adm/Generelt/FIKS1/
Innlogging: https://fiks.fotball.no/FiksWeb/Login

Ta kontakt med FIKS ansvarlig dersom dere trenger mer info om bruken av FIKS og utfylling av kamprapportene (utover det dere finner på lenkene over og på kretsens hjemmesider).

FIKS tilgang kan du få fra Jonny Roaldsøy: jonny.roaldsoey@dnvgl.com

Hvem har tilgang til å legge ut noe på VUL sine hjemmesider:

Hvert lag har sin egen side på VUL sine hjemmesider. Her kan laget selv legge ut informasjon som de vil dele. Minimum av hva som bør ligge inne er navn og kontaktinformasjon for laget (trener og lagleder) samt treningstidene for laget. Dette kan laget enten gjøre selv eller sende til nettansvarlig i VUL fotball, Stian Langeland, Stian.Langeland@gmail.com
Det er også Stian som hjelper til med tilgang til de som ønsker å oppdatere sidene sine selv.

Tips:

 • Fotballens håndbok ligger her. Her finnes masse nyttig informasjon
 • Alle medlemmer oppfordres til å melde seg inn i VUL fotball sin gruppe på Facebook. Her deles masse informasjon, både nyttig og interessant. Kjekt sted å kunne legge ut info som ikke trenger å sendes på mail til alle https://www.facebook.com/groups/158731364269337/

Vollen Ungdomslag

Kontakt

SportsAdmin logo
Glemt brukernavn/passord?