Aldersbestemmelser

Aldersbestemmelser for barnefotball:

Aldersklasse Ved årets begynnelse Født Spilletid
 G12 / J12  under 12 år, over 9 år  etter 31.12.02  2 x 30 min
 G11 / J11  under 11 år, over 8 år  etter 31.12.03  2 x 30 min
 G10 / J10  under 10 år  etter 31.12.04  2 x 25 min
 G9 / J9  under 9 år  etter 31.12.05  2 x 25 min
 G8 / J8  under 8 år  etter 31.12.06  2 x 25 min
 G7 / J7  under 7 år  etter 31.12.07  2 x 25 min
 G6 / J6  under 6 år  etter 31.12.08  2 x 15 min

Unntak fra kravene til alder i barneklassene

I spillformerne 5er og 7er kan et lag pr. kamp benytte1 overårig spiller. Overårig spiller kan ikke benyttes på lavere lag dersom klubben stiller lag i spillerens egen aldersklasse.

Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel og kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere.

Aldersbestemmelser for ungdomsfotball:

Aldersklasse Ved årets begynnelse Født Spilletid
G19 / J19 under 19 år, over 14 år etter 31.12.95 2 x 45 min*
G17 under 17 år, over 14 år etter 31.12.97 2 x 45 min*
G16 / J16 under 16 år, over 12 år etter 31.12.98 2 x 40 min*
G15 / J15 under 15 år, over 11 år etter 31.12.99 2 x 40 min*
G14 / J14 under 14 år, over 10 år etter 31.12.00 2 x 35 min*
G13 / J13 under 13 år, over 9 år etter 31.12.01 2 x 35 min*

Spilletid i alle 7-er kamper er 2 x 30 min*

Unntak fra kravene til alder i ungdomsklassene

I alle aldersklasser opp til og med junior, kan et lag pr. kamp benytte inntil 2 overårige spillere i elleverfotball og nierfotball. I øvrige spillformer kan 1 overårig spiller benyttes. Overårig spiller kan ikke benyttes på lavere lag dersom klubben stiller lag i spillerens egen aldersklasse.*

Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel og kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere (kan mao, ikke ”hentes ned” fra lag i klassen over).*

* gjelder ikke i klassen junior kvinner.

Dispensasjon fra kravene til alder (gjelder både barne- og ungdomsfotball)

I alle barneklasser kan klubben av sosialmedisinske årsaker søke kretsen om dispensasjon fra aldersbestemmelsene for spiller. Søknaden skal medundertegnes av spillerens foresatte og attest fra lege skal vedlegges.

Likeledes kan kretsen på grunnlag av søknad gi spiller i nevnte klasser dispensasjon fra aldersbestemmelsene på grunn av mangel på kamptilbud.

Aldersbestemmelser for voksenfotball:

Aldersklasse Ved årets begynnelse Født Spilletid
M55 Veteran  over 55 år  før 01.01.60 2 x 30 min
M48 Veteran  over 48 år før 01.01.67 2 x 30 min
M40 Veteran  over 40 år  før 01.01.75 2 x 30 min
K35 Veteran  over 35 år før 01.01.80 2 x 30 min
M33 Old Boys  over 33 år  før 01.01.82 2 x 30 min
K28 Old Girls  over 28 år  før 01.01.87 2 x 30 min
M/K Senior  over 14 år før 01.01.01 2 x 45 min*
  • Spilletid i all 7-er fotball er 2 x 30 min

Unntak fra kravene til alder i veteranklassene**

I veteranklassene kan et lag pr. kamp benytte inntil 1 underårig spiller. Underårig spiller kan ikke være mer enn ett år for ung og kan i samme sesong ikke spille på lag i andre aldersklasser. For sesongen 2015 gjelder følgende i klassen K35: her kan inntil 2 underårige spillere benyttes pr kamp.

Dispensasjon fra kravene til alder i veteranklassene**

I veteranklassene kan klubben av sosiale eller medisinske årsaker søke kretsen om dispensasjon fra aldersbestemmelsene for spiller. Søknad pga. medisinske årsaker skal medundertegnes av spilleren og attest fra lege skal vedlegges. Likeledes kan kretsen i unntaksfall på grunnlag av søknad gi spiller i nevnte klasser dispensasjon fra aldersbestemmelsene på grunn av mangel på kamptilbud. Det kan ikke søkes dispensasjon fra aldersbestemmelsene for spiller som er yngre enn fastsatte alderskrav i klassene Old Boys/Girls eller nærmest lavere      veteranklasse

** Lokal tilpasning i OFK, vedtatt av kretsstyret 3.2.2015.

Informasjonen finnes på nett: http://www.fotball.no/Kretser/oslo/Regler-og-Retningslinjer/Spilleberettigelse/

Vollen Ungdomslag

Kontakt

SportsAdmin logo
Glemt brukernavn/passord?