Spillerforsikring

Vollen fotball har ansvar for å informere alle klubbens medlemmer om Fotballforsikringen til NFF. Info om forsikringsordningen finnes på NFF sine sider. Se også fotball.no/nff/fotballforsikring/2015/Ytelser1

Forsikringsbeviset med vilkår kan lastes ned her, men kan også finnes på NFF sine sider.

  1. Spillere må være forsikret gjennom NFFs fotballforsikring.
  2. Lagsforsikring seniorfotball gjelder alle seniorlag i 2. og lavere divisjoner for menn og i 1. og lavere divisjoner for kvinner, både ellever-, nier-, sjuer- og femmerlag, samt klassene Old Boys og Old Girls. Klubben er ansvarlig for at forsikringen betales innen fristen og at spillerne er registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons- og Kommunikasjonssystem (FIKS). Forsikringspremien fastsettes av forbundsstyret. Spillere med lagsforsikring er dekket av grunnforsikringen.
  3. Lagsforsikring ungdomsfotball gjelder alle lag i ungdomsfotballen (13–19 år). Forsikringen betales av NFF og gjelder fra den dato spilleren blir registrert i FIKS. Klubben er ansvarlig for at spillerne er registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS. Spillere med lagsforsikring ungdomsfotball er dekket av grunnforsikringen.
  4. Lagsforsikring barnefotball gjelder alle lag i barnefotballen (0–12 år). Forsikringen betales av NFF. Spilleren må kunne dokumentere medlemskap i klubben. Spillere med lagsforsikring er dekket av grunnforsikringen.
  5. Forbundsstyret kan for spillere over 15 år ved kalenderårets begynnelse stille medlemsregistret til disposisjon for næringsliv og organisasjoner, men den enkelte spiller har reservasjonsrett mot bruk av sitt navn. For spillere under 18 år har spillerens foresatte reservasjonsrett.
  6. Spillere uten gyldig forsikring er ikke spilleberettiget jfr. § 2-1 e).

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Vollen Ungdomslag

Kontakt

SportsAdmin logo
Glemt brukernavn/passord?