Arbeidsbeskrivelse Økonomiansvarlig Vollen Håndball

Rapportere status på hvert styremøte
 • Fortløpende saldo og evt utforutsette utgifter
 • Kvartalsvis resultat/balanse som hentes hos regnskapsansvarlig i VUL
Ansvarlig for kassaoppgjør
 • Sørge for at det er skjema for kassaoppgjør i kassene
 • iZettle utstyr skal være i orden og klart for bruk til hallvakt
 • Hente oppgjør fra postkassa i hallen etter hallvakt.
 • Pengene leveres bank så raskt som mulig og kvittering sendes til regnskapsansvarlig i VUL

Håndtere utbetalinger og inngående faktura

 • Godkjenne betalinger som er lagt i bank fra regnskapsansvarlig.
 • Mottak av inngående fakturaer. Fakturaer overleveres til regnskapsanvarlig i VUL.
 • Foreslå prioritering av betaling av alle fakturaer og andre fordringer
  i forhold til hvor mye som er disponibelt på konto.
Fakturering av terminavgift til alle medlemmer
 • I oktober/februar så faktureres terminavgift til alle utøvere i håndballen
 • Avklare størrelse på terminavgift med styret.
 • Sende ut spillerlister til alle lagledere
 • Sørge for utsending av faktura og følge opp innbetalinger
 • Fakturere avgift for evt treningsleir (sommercamp)

Utbetaling av honorar til alle lag

 • I November utbetales evt honorar til alle lagkasser. Styret avgjør størrelse på honorar.
Lønn innleide trenere
 • Timelister, kjøregodtgjørelse etc utbetales, og underlag leveres til regnskapsansvarlig.
Ansvar for budsjett
 • Budsjett gjøres klart i Desember for årsmøte.
 • Budsjett revisjon i Mai når vi vet hvilke lag vi melder på for neste sesong

Årshjul

JAN Regnskapsavslutning
FEB Fakturering terminavgift vår
MAR Årsmøte Håndball gruppe
APR Årsmøte VUL
Oppfølging terminavgift
MAI Revisjon Budsjett
JUN  Fakturere sommercamp
SEP  Oppfølging sommercamp
OKT Fakturering terminavgift høst
NOV Oppfølging terminavgift
Utbetaling honorar lagkasse
DES

Vollen Ungdomslag

Kontakt

Innlogging

SportsAdmin logo
Glemt brukernavn/passord?