Ansvarsområder: Sportslig Leder

Sportslig leder er ansvarlig for utvikling ledelse og koordinering av den sportslige virksomheten i klubben

 • Definere sportslig mål for håndballen og delta som del av klubbens administrasjon
 • Lede og utvikle sportslig utvalg
 • Jobbe etter målsetningen «Flest mulig, lengst mulig og best mulig»
 • Videreutvikle, oppdatere og sørge for at klubbens sports-plan blir implementert og fulgt opp
 • Oppfølging av sportslige mål og rammer. Hospitering og spillerutvikling
 • Klubbens trener kontakt – kompetanseutvikling av trenere i form av trenersamlinger og trenerkurs
 • Motivere og stimulere trenere og TK tilknyttet de enkelte lag
 • Ansvarlig for å forberede trenerforum sammen med trenere
 • I samarbeid med sportslig utvalg utvikle og følge opp «trenerplan for hvert årstrinn»
 • Kvalitets-oppfølging av sportslige aktiviteter
 • Sikre distribusjon og oppfølging av sportslig informasjon fra krets og forbund ut i de ulike lagene

håndball-em

Vollen Ungdomslag

Kontakt

Innlogging

SportsAdmin logo
Glemt brukernavn/passord?