Visjon og Verdier

VUL skal være en samlende kraft i lokalmiljøet med et positivt og utviklende miljø¸ for utøvere, ledere og foreldre. Gjennom felles innsats skapes sosialt samhold og sportslige utfordringer på alle nivåer. Dette oppnås gjennom målrettet arbeid, god økonomi, trygghet og trivsel.

 

IDRETTSGLEDE

INKLUDERENDE

LAGFØLELSE og VENNSKAP

POSITIVE HOLDNINGER OG ENGASJEMENT

.

VUL har som hovedoppgave å gi sine medlemmer et godt sportslig tilbud om deltagelse i organisert idrett tilpasset den enkeltes alder, utvikling og ambisjoner

VUL har som grunnholdning å skape godt miljø  og kameratskap, som sikrer at flest mulig av medlemmene forblir i klubben helt opp til voksen alder

VUL er en breddeklubb

.

HOLDNINGER og «Fair play»

Vi ønsker at alle i klubben skal:

 • Vise respekt for andre uansett rase eller religion
 • Være ærlige
 • Skolearbeid SKAL prioriteres sammen med idretten
 • Lære om farene ved bruk av rusmidler
 • Lære om sunt kosthold, og i inntak av mat og drikke i forbindelse med konkurranse og trening
 • Få en fornuftig innstilling til søvn og hvile i forbindelse med trening og konkurranse
 • Møte til rett tid før treninger og konkurranse, og gi melding i god tid hvis man er forhindret
 • Holde eget utstyr i orden, og å bidra til at klubbens utstyr til en hver tid blir ivaretatt
 • Rydde garderobe, hall, bane og klubbhus etter bruk
 • Ha en positiv innstilling på trening og konkurranse, slik at spillernes vilje til å lære er på topp
 • Påvirkes til egentrening
 • Oppmuntre medspiller i medgang og motgang
 • Lære å takle både tap og seier
 • Ha en positiv holdning til dommerens oppgave under kamp
 • Takke både dommer og motspiller etter kamp
 • Oppmutres til å drive med flere idretter

I VOLLEN er det NULLTOLERANSE I FORHOLD TIL MOBBING og RUSMIDLER.

 

Kontakt

 • Vollen Ungdomslag
  Håkavikveien 49
  1390 Vollen
 • Daglig leder: Roar Sundbø
 • 90 91 57 70
 • vul@vul.no
 • Styreleder: Jenny Simonsen
 • 95 84 50 55

Logg inn

SportsAdmin logo
Glemt brukernavn/passord?