Betingelser

Registrering
: Forespørsel ang. ledige plasser og registrering sendes til fotball@vulakademiet.no

Mailadresse og mobilnummer
: Foreldrer må alltid sørge for at Vulakademiet til enhver tid har korrekt e-mail og mobilnummer.

Ferie & andre fri dager: Vulakademiet følger Asker kommune sin skolerute

Oppsigelse: Eventuell oppsigelse må skje via mail til fotball@vulakademiet.no 

Oppsigelsen regnes fra den første dagen i måneden etter at oppsigelsen har funnet sted. 1 måneds oppsigelsetid.

Glemte klær og verdisaker
: Verdisaker og tøy oppbevares i klubbhuset på eget ansvar. 

Sykdom/skader: Ved langvarig sykdom som går utover en mnd. trekkes månedsavgiften mot forevisning av sykmelding fra lege.

Frysing av medlemskap: Frysing av medlemskap er ikke mulig utenom langvarig sykdom/skade

Knyting av sko: Barna må være i stand til å knyte fotballskoene selv. Noen fotballsko har korte lisser. Dersom man bytter til lengre skolisser vil dette forenkle knytingen for barna.

Klær etter vær: Barna må til enhver tid ha treningsklær tilpasset årstid og værforhold.

Allergier: Vulakademiets daglige leder/anesatte må informeres om evt. allergier. 

Medlem av VUL: 

For å kunne delta på Vulakademiet må du være registret medlem hos VUL.

Junior (under 18) : 250 kr

Senior (over 18) : 300 kr

Familiemedlemskap 450 kr

informasjon om hvordan man blir medlem finner du her

 

Vollen Ungdomslag

Kontakt