Kamper

Retningslinjer for kamper i VULA

  • VULA har mulighet for deltakelse på cuper/treningskamper som et kompliment til trening og kamper i regi av VUL.
  • Ordinære cuper med klubblaget skal prioriteres hvis sammenfallende cuper.
  • Det er foreldredrevet med egen påmelding, betaling og håndtering av laget i kamp av respektive trinns lagleder.
  • VUL drakt (grønn) skal alltid brukes. (ved mangel på drakter ta kontakt med Lilja)
  • Samtlige spiller på respektive trinn må få mulighet å være med og skal inviteres.
  • Ved mange påmeldte må enten «først til mølla» prinsippet eller rotasjon av spillene brukes så alle gis en rettferdig mulighet å delta.
  • Bag med ball, kjegler, vester og 1.e hjelpskrin vil bli gjort tilgjengelig hvis man ikke har dette siden tidligere.
  • Forslag på cuper, kamper ol vil bli publisert på vulakademiet.no og VULA facebook side.
  • Tips på cuper finner man også på fotball.no
  • Påmelding er bindende!

Vollen Ungdomslag

Kontakt